Information Viden
Er forskningsfriheden til salg?

Er forskningsfriheden til salg?

July 16, 2019

Da professor emeritus Heine Andersen var ansat på Sociologisk Institut på Københavns Universitet, blev han på et tidspunkt bedt om at lave en opgave for det, der dengang hed Forskningsstyrelsen. Men da han fik tilsendt en kontrakt på opgaven, faldt han til sin overraskelse over en paragraf, der beskrev, at han ikke måtte publicere eller fortælle om sine resultater uden tilladelse fra styrelsen.

Det var i strid med publiceringsfriheden, tænkte Heine Andersen, og afviste derfor kontrakten. Han modtog senere en revideret udgave, hvor tavshedsklausulen var fjernet. Forløbet endte altså problemfrit. Men det blev en øjenåbner, der fik ham til at undersøge og interessere sig for begrænsningerne for forskningsfrihed på de områder, hvor der foregår myndighedsbetjening eller er andre eksterne interesser.

I dag bliver stadigt mere videnskab finansieret af eksterne midler. Sager som den såkaldte gyllegate, hvor der blev fiflet med forskere fra Aarhus Universitets resultater for at pynte regeringens landbrugspakke, viser, at det ikke altid er uproblematisk.

Sjette og sidste afsnit af Informations podcast ’Forskerens etiske dilemma’ handler om de dilemmaer, der er i at være afhængig af andres penge, når man forsker. Her fortæller Heine Andersen om vigtigheden af og historien om forskningsfrihed. Men også om, hvordan den potentielt kan komme under pres, når det er myndigheder og store fonde, der betaler for videnskaben.

Du kan tilmelde dig Videnskabsnyhedsbrevet fra Information eller finde flere podcasts på information.dk.

Kan kultur helbrede? Og skal den overhovedet det?

Kan kultur helbrede? Og skal den overhovedet det?

July 9, 2019

I forbindelse med et forskningsprojekt om museer og kunsts gavnlige effekter for mennesker med psykiatriske problematikker havde postdoc ved Aalborg Universitet Anita Jensen selv arrangeret et museumsbesøg. Her havde hun booket en guidet rundvisning for en gruppe af de udsatte borgere, hendes forskning handlede om.

Da de ankom til museet, begyndte rundviseren at tale ned til borgerne, som om de var børn. Det var formentlig ikke hensigten, tænkte Anita Jensen, men skyldtes nok, at han var vant til skoleklasser. Men det risikerede at blive opfattet nedladende af de sårbare borgere. Anita Jensen var i tvivl – skulle hun gribe ind? Og er museerne overhovedet klar til at håndtere eksempelvis psykisk udfordrede mennesker?

Den slags etiske dilemmaer er der mange af i forskningsfeltet Kultur og Sundhed, der handler om kulturens helbredende potentiale, og som vinder frem både inden og uden for Danmarks grænser i disse år.

I femte afsnit af Informations podcast Forskerens etiske dilemma fortæller Anita Jensen om den historiske baggrund for Kultur og Sundhed, der går helt tilbage til det antikke Grækenland, og om feltets mange lovende resultater og initiativer. Men også om udfordringerne i at forene så vidt forskellige akademiske traditioner som kultur- og sundhedsvidenskab.

Du kan tilmelde dig Videnskabsnyhedsbrevet fra Information eller finde flere podcasts på information.dk.

Hvornår gør kræftscreeninger mere skade end gavn?

Hvornår gør kræftscreeninger mere skade end gavn?

July 2, 2019

Hvis en 80-årig kvinde opdager en stor knude i sit bryst, er det standardprocedure, at hun bliver henvist til en mammografiundersøgelse. Hvis lægen konstaterer, at det er en kræftknude, vil han typisk også undersøge det andet bryst.

Her viser der sig måske også at være spæde forstadier til kræft. Det er formentlig aldrig noget, den ældre kvinde når at blive syg af eller måske overhovedet opdager.

Men så er trolden ude af æsken, som Niels Kroman, der er professor i brystkræftkirurgi og cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, udtrykker det. Og hvis den 80-årige kvinde var hans patient, ville han være nødt til at operere begge hendes bryster, selv om det er et behandlingsforløb, han på grund af sin kliniske erfaring, aldrig synes skulle være startet.

Jo mere sundhedsvæsenet gennemundersøger os borgere, jo større er sandsynligheden for, at de finder et eller andet. Det kan redde liv og spare os for ubehagelige behandlingsforløb – men også føre til sygeliggørelse, overdiagnosticering og flere udgifter i et i forvejen trængt sundhedssystem.Fjerde afsnit af Informations podcast ’Forskerens etiske dilemma’ handler om screeninger i sundhedsvæsenet. Både de undersøgelser, gravide tilbydes af deres fostre, og de tre nationale screeningprogrammer, Danmark i dag har for livmoderhals-, tarm- og brystkræft. Niels Kroman fortæller screeningprogrammernes historie, om deres formål og potentiale.

Men også om de mange etiske dilemmaer, der ligger i at vurdere, om screeningerne gør gavn eller skade.

Du kan tilmelde dig Videnskabsnyhedsbrevet fra Information eller finde flere podcasts på information.dk.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App